Generalforsamling

2020

Udsættelse af generalforsamlingen til 2021

Efter nøje overvejelse af situationen med COVID-19 epidemien har menighedsrådet besluttet at vi ikke afholder generalforsamling i 2020 men ser frem til generalforsamlingen i marts 2021. De nuværende medlemmer af menighedsrådet fortsætter på deres nuværende poster. Det reviderede regnskab vil snarest blive offenliggjort her på hjemmesiden og menighedsrådet er åbent for at besvare spørgsmål.

2019

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Den Danske Kirke i Bruxelles, torsdag, den 26. marts 2019, kl. 20.00 i Vor Frue Kirke, rue Washington 27, 1050 Ixelles.

Hent papirerne her: