Generalforsamling

2020

Udsættelse af generalforsamlingen til 2021

Efter nøje overvejelse af situationen med COVID-19 epidemien har menighedsrådet besluttet at vi ikke afholder generalforsamling i 2020 men ser frem til generalforsamlingen i marts 2021. De nuværende medlemmer af menighedsrådet fortsætter på deres nuværende poster. Det reviderede regnskab findes nedenfor:.

2019

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Den Danske Kirke i Bruxelles, torsdag, den 26. marts 2019, kl. 20.00 i Vor Frue Kirke, rue Washington 27, 1050 Ixelles.

Hent papirerne her: