Bisættelse

Kirken forestår bisættelser.

Ved ønske om en begravelse/bisættelse/mindegudstjeneste i forbindelse med et dødsfald kontaktes kirkens præst.

I den forbindelse kan gudstjenesten foregå i Vor Frue Kirke, på krematoriet eller i en anden kirke/kapel.

Sproget i den danske kirke er i udgangspunktet dansk, ligesom salmerne og ritualerne er det. Men dette kan aftales nærmere med præsten.

Hvis afdøde ikke var betalende medlem af den danske kirke opkræves 300€. Ønsker du at bruge lokaler i kirken til mindesammenkomst, kan disse lejes.

Hvis afdøde ikke var betalende medlem af den danske kirke opkræves 300€.

Ønskes det at bruge lokaler i kirken til mindesammenkomst, kan disse lejes.