Sankthansaften

Kirken fejrer sankthansaften hvert år i kirkens have med bål, båltale, mad og drikke.

Det kan vi desværre ikke i 2020 p.g.a. corona-krisen, selvom vi havde glædet os til at åbne haven den 20. juni 2020 for bålfest.

Det er et tab af hyggeligt samvær i kirken og er naturligvis en økonomisk bet for kirkens økonomi.

Menighedsrådet opfordrer der for menigheden til at at give et beløb svarende til hvad I ville have brugt sankthansaften som ekstraordinært bidrag til kirken via kirkens konto i KBC Brussels: BE 14 7360 0188 3783 – KREDBEBB

På forhånd tak

Med venlig hilsen

Menighedsrådet