Lokaleleje

Priser og vilkår for leje af lokalerne i Vor Frue Kirke

Fuldt betalende medlemmer af kirken fradrages 50 € i betaling ved nedenstående priser.

Leje i forbindelse med kirkelige handlinger:
•Leje af kirkesal med sidefløje eller kælderlokalet med køkken- og haveadgang i forbindelse med en kirkelig handling: 250 €.

Leje i forbindelse med andre arrangementer:

Til private arrangementer fx foredrag, besøgsgrupper og børnefødselsdag.
•Kælderlokale med køkken- og haveadgang: 200€ 
•Sidefløj med køkken- og haveadgang: 300€
•Sidefløj uden køkkenadgang:200€ 
•Kirkesal + sidefløje + køkkenadgang: 450€ (med kælderlokalet 550€)
•Have med køkkenadgang (over 35 pers.): 350 €

Til offentlige arrangementer med fri adgang: 
•Kirkerum: min. 200 €
•Kirkerum + sidefløje: min. 300 €.

Til offentlige arrangementer med entré el. deltagerbetaling: 
•Kirkerum: efter aftale under hensyn til arrangementets art, min. 300 €.
•Kirkerum + sidefløje: efter aftale under hensyn til arrangementets art, min. 400 €.

Andet: 
•Lån af projektor: 10€
•Ved gentagne udlejninger inden for et kalenderår til samme type arrangementer fx koraftner eller børnegymnastik, ydes følgende rabatter: 10 gentagne udlejninger: 10%, 20 gentagne udlejninger: 20% osv.

Generelle regler for leje: 
•Lokalerne udlejes normalt mandag-fredag kl. 10-17 samt kl. 19-23 og i weekenderne over en periode af fem timer mellem 10 – 23. Ved ekstra timer betales 50 €/time.
•Udlejningen administreres af kirkens personale efter menighedsrådets regler.
•Fremleje må ikke finde sted.
•Lokalerne afleveres opryddede og rengjorte. (Der beregnes en pris på 35€ per time rengøring og oprydning såfremt lokalerne ikke afleveres i korrekt stand).
•Stole og borde sættes på plads.
•Der skal vises hensyn til kirkens (og kollegiets) beboere, brugere og naboer. Det gælder også fællesarealer + adgang til og fra kirken.
•Der må ikke parkeres foran kirken.
•Varevogne og lastbiler må ikke køre ind på pladsen foran kirken.
•Affald skal sorteres (se reglerne i køkkenet) og anbringes i skraldecontainerne ved siden af kirken, alternativt i tilladte affaldssække.
•Salg af drikkevarer ved arrangementer med offentlig adgang finder kun sted med afregning til kirken efter aftale.
•Området er rygefrit.
•Der må ikke spilles musik udendørs. Der skal være ro ude senest kl. 22.

Vedtaget af menighedsrådet den 10. september 2018