Lokaleleje

Priser og vilkår for leje af lokalerne i Vor Frue Kirke

Fuldt betalende medlemmer af kirken fradrages 50 € i betaling ved nedenstående priser.

Leje i forbindelse med kirkelige handlinger:
•Leje af kirkesal med sidefløje eller kælderlokalet med køkken- og haveadgang i forbindelse med en kirkelig handling: 300€.

Leje i forbindelse med andre arrangementer:

Til private arrangementer fx foredrag, besøgsgrupper og børnefødselsdag.
•Kælderlokale med køkken- og haveadgang: 250€ 
•Sidefløj med køkken- og haveadgang: 350€
•Sidefløj uden køkkenadgang:250€ 
•Kirkesal + sidefløje + køkkenadgang: 500€ (med kælderlokalet 600€)
•Have med køkkenadgang (over 35 pers.): 400€

Til offentlige arrangementer med fri adgang: 
•Kirkerum: min. 300€
•Kirkerum + sidefløje: min. 400€.

Til offentlige arrangementer med entré el. deltagerbetaling: 
•Kirkerum: efter aftale under hensyn til arrangementets art, min. 400€.
•Kirkerum + sidefløje: efter aftale under hensyn til arrangementets art, min. 450€.

Andet: 
•Lån af projektor: 15€
•Ved gentagne udlejninger inden for et kalenderår til samme type arrangementer fx koraftner eller børnegymnastik, ydes følgende rabatter: 10 gentagne udlejninger: 10%, 20 gentagne udlejninger: 20% osv.

Generelle regler for leje: 

Der skal være ro og ryddet op kl. 23.00.
•Lokalerne udlejes normalt mandag-fredag kl. 10-17 samt kl. 19-22 og i weekenderne mellem 10 – 23 over en periode på fem timer Ved ekstra timer betales 60€/time.
•Udlejningen administreres af kirkens personale efter menighedsrådets regler.
•Fremleje må ikke finde sted.
•Lokalerne afleveres opryddede og rengjorte senest kl. 23.00. (Der beregnes en pris på 40€ per time rengøring og oprydning såfremt lokalerne ikke afleveres i korrekt stand).
•Stole og borde sættes på plads.
•Der skal vises hensyn til kirkens (og kollegiets) beboere, brugere og naboer. Det gælder også fællesarealer + adgang til og fra kirken.
•Der må ikke parkeres foran kirken.
•Varevogne og lastbiler må ikke køre ind på pladsen foran kirken.
•Affald skal sorteres (se reglerne i køkkenet) og anbringes i skraldecontainerne ved siden af kirken, alternativt i tilladte affaldssække.
•Salg af drikkevarer ved arrangementer med offentlig adgang finder kun sted med afregning til kirken efter aftale.
•Området er rygefrit.
•Der må ikke spilles musik udendørs i haven eller på forpladsen. Der skal være ro ude senest kl. 22.

Vedtaget af menighedsrådet den 10. september 2018