Fastelavn

Kirken arrangerer hvert år fastelavnsfest med tøndeslagning, kaffe og kage i forbindelse med fastelavnsgudstjenesten i februar.

Se særskilt opslag herom når tid er.