Danskundervisning i kirken

Den Danske Kirke i Bruxelles tilbyder undervisning for børn og unge, der ikke har dansk som deres primære sprog.

Underviser er Dorthe Eg. Dorthe har været tilknyttet Europaskolen i Bruxelles siden 1999 dels som vikar, men primært som assistent i den danske børnehave. Hun har arbejdet et år som SEN assistent (hjælpelærer) i anden klasse. Dette skoleår arbejder hun på Europaskolen i Uccle i den danske maternelle.

Undervisningen er alsidig, foregår i mindre grupper, og der gøres brug af forskellige virkemidler. Undervisningen forudsætter, at der arbejdes aktivt videre i hjemmet, da vi børnene derved får det størst mulige udbytte af lektionerne.

Undervisningen vil foregå ca. hver tredje onsdag kl. 14-17 på et hold, der er delt i et A og et B niveau.

Niveau A henvender sig primært til børn fra seks år, der ikke læser/skriver dansk endnu. Vi arbejder med bogstavernes navne og lyde og begynder at skrive bogstaverne og sætter dem sammen, så de danner lette ord. Vi arbejder med stavning, taler om billeder, hører og fortæller historier, laver rim og remser mm., og udbygger derved det danske ordforråd.

Niveau B henvender sig primært til lidt ældre børn og unge, der læser og skriver dansk, men som stadig har svært ved alle uregelmæssighederne i det danske sprog – herunder udtaleregler og stavning. Undervisningen fokuserer på at opbygge et ordforråd, der relaterer sig til et bredt spektrum af emner. Virkemidlerne vil være læsning af mindre tekster med inddragelse af børnenes egne erfaringer og endelig skrivning af egne små historier og tekster.

Prisen for deltagelse i undervisningen i forårssæsonen er € 120 inkl. materialer.

For at dine børn kan deltage i undervisningen, skal en af forældrene være medlem af Den Danske Kirke og betale minimumsbidrag for at opnå stemmeret på generalforsamlingen, som er 300€ årligt.

Tilmelding sker ved senest den 17. januar at sende en mail til dankirke@dankirke.be med barnets navn, alder og ønsket hold. Betaling medbringes første undervisningsgang.

Datoerne fra januar til juni 2023: 11. januar, 1. februar, 15. februar, 8. marts, 29. marts, 19. april, 26. april, 24. maj, 14. juni.