Personale

Kirken

Præst:

Mogens Bering Rasmussen

+32 (0)474 38 33 61

praest@dankirke.be

Assistent

Annika Friis Graversgaard

Tel. +32 (0) 472 19 86 23

dankirke@dankirke.be

Praktikant

Astrid Dahl

++32 (0) 455 10 14 11

dankirke@dankirke.be

Kollegiet

Kollegieadministrator

Pia Skaerbak

KOLLEGlEADMlNlSTRATOR
Pia Skaerbak
Mail: kollegiet@dankirke.be
Tlf. +32 (0) 473 59 18 12 eller +32 2 660 93 34

Kontortid: mandag og torsdag 12.00 og 15.00, onsdag og fredag 08.00 og 10.00.