Forside

Støt fællesskabet – bliv medlem – vi har brug for medlemmer – nye og gamle

Lad din støtte komme til kontant udtryk via denne side: https://dankirke.be/stoet-vores-kirke/

Søndagsmeditationen

Søndag 17. januar 2021

Klik her: https://drive.google.com/file/d/10YiD9j0chYZVgh60lGfhJ1FOdvNa3K-Y/view?usp=sharing

Gudstjenester aflyst indtil videre

Den danske kirke aflyser sine gudstjenester på grund af den belgiske føderale regerings coronarestriktioner indtil videre. Vores præst er i kirken! Har nogen brug for at tale med ham, svarer både email og telefon. Vi glæder os til at kunne se jer i kirken igen!

Første kirkeblad i 2021

Klik her for at se kirkebladet

Kirkeudsmykningen – gode nyheder fra projektet

Menighedsrådet og de frivillige i udsmykningsudvalget har under Corona-krisen arbejdet videre med at samle penge ind til udsmykningen af kirken – og der er positive nyheder, selvom vi langt fra er i mål endnu. Målet er 1.045.072 kr., hvoraf er samlet 904.917 kr., så vi mangler 140.155 kr.

Der er indtil nu indsamlet 7.707 € blandt medlemmerne af menigheden i Belgien oven i gaven på 50.000€.  Dette viser, at projektet med udsmykningen af kirken har bred opbakning i menigheden i Belgien.

Udover midlerne, der kommer fra menigheden i Belgien, er der kommet fondsmidler fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Hoffmann og Husmans Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Aage og Johanne Louis-Hansen, Augustinus Fonden samt Gottfred og Gerda Eickhoffs Fond på i alt 475.000 kr.

Vi har også været i kontakt med kunstneren Peter Brandes og han er stadig meget interesseret i at lave udsmykningsarbejdet.

Vi takker hjerteligt for denne støtte, som bringer projektet videre frem mod sin virkeliggørelse. En altertavle og inventaret vil være en fornem højnelse af kirkerummet for alle, der kommer i Vor Frue Kirke i Bruxelles.

Kirkens konti er fortsat åbne for gaver til kirkeudsmykningen:

KBC Brussels: BE 14 7360 0188 3783 – KREDBEBB

Danske Bank: DK 5730 0044 0037 3213 – DABADKKK

Mærk: ’Kirkeudsmykning’.