Forside

Den danske kirke under COVID-19 krisen

Den danske kirke i Bruxelles er underlagt de belgiske forholdsregler for coronavirus/COVID-19. De belgiske regler kan findes her: https://www.info-coronavirus.be/en/ . Man kan komme i kontakt med kirken og kollegiet via den de sædvanlige e-post addresser og telefonnumre.

Sankthansaften den 20. juni 2020 er aflyst

Kirken plejer at fejre sankthansaften hvert år i kirkens have med bål, båltale, lotteri, mad og drikke. Det kan vi desværre ikke i 2020 p.g.a. corona-krisen, selvom vi havde glædet os til at åbne haven den 20. juni 2020 for bålfest. Vi håber, at kunne arrangere en genåbningsdag den 19. september 2020 à la sankthans med gudstjeneste, lotteri og lidt godt at spise.

Det er et tab af hyggeligt samvær i kirken og er naturligvis en økonomisk bet for kirkens økonomi. Menighedsrådet opfordrer der for menigheden til at at give et beløb svarende til hvad I ville have brugt sankthansaften som ekstraordinært bidrag til kirken via kirkens konto i KBC Brussels: BE 14 7360 0188 3783 – KREDBEBB. På forhånd tak. Med venlig hilsen, Menighedsrådet

Kirkeudsmykningen – gode nyheder fra projektet

Menighedsrådet og de frivillige i udsmykningsudvalget har under Corona-krisen arbejdet videre med at samle penge ind til udsmykningen af kirken – og der er positive nyheder, selvom vi langt fra er i mål endnu. Målet er 1.045.072 kr., hvoraf altså er samlet 608.469 kr.

Der er indtil nu indsamlet 4.800 € blandt medlemmerne af menigheden i Belgien oven i gaven på 50.000€.  Dette viser, at projektet med udsmykningen af kirken har bred opbakning i menigheden i Belgien.

Udover midlerne, der kommer fra menigheden i Belgien, er der kommet fondsmidler fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Hoffmann og Husmans Fond samt Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond på i alt 200.000 kr.

Vi har også været i kontakt med kunstneren Peter Brandes og han er stadig meget interesseret i at lave udsmykningsarbejdet.

Vi takker hjerteligt for denne støtte, som bringer projektet videre frem mod sin virkeliggørelse. En altertavle og inventaret vil være en fornem højnelse af kirkerummet for alle, der kommer i Vor Frue Kirke i Bruxelles.

Kirkens konti er fortsat åbne for gaver til kirkeudsmykningen:

KBC Brussels: BE 14 7360 0188 3783 – KREDBEBB

Danske Bank: DK 5730 0044 0037 3213 – DABADKKK

Mærk: ’Kirkeudsmykning’.

Generalforsamlingen udsættes indtil videre.

Menighedsrådet har den 16. marts besluttet at generalforsamlingen den 24. marts udsættes – indtil videre. Vi kommer igen med en ny dato, når det er muligt.

Nyt kirkeblad

Parkeringsplads udlejes

Parkeringsplads i en tør, lun og beskyttet underjordisk pakeringskælder (-1) med nem adgang udlejes. Parkeringspladsen ligger ved kirken i rue Washington 27-29,1050 Ixelles. Der er nem adgang med elektronisk fjernbetjening. Månedlig leje udgør 135€. Henvendelse kan ske til den danske kirke i Bruxelles asbl, att. Pia Skaerbak, dankirke@dankirke.be eller 02 660 9334 eller +32473591812.