Forside

Koncerten med pianisten Maria Bundgaard er udsat til torsdag den 22. oktober kl. 20

Koncerten med pianisten Maria Bundgaard fra Paris, som skulle have fundet sted torsdag den 17. september, er udsat til torsdag den 22. oktober kl. 20.

Konfirmation 5. september 2020

Den danske kirke i Bruxelles ønsker årets konfirmander hjertelig tillykke.

Nogle glimt fra årets konfirmation, klik på download for at se billederne.

Udsættelse af generalforsamlingen

Efter nøje overvejelse af situationen med COVID-19 epidemien har menighedsrådet besluttet at vi ikke afholder generalforsamling i 2020 men ser frem til generalforsamlingen i marts 2021. De nuværende medlemmer af menighedsrådet fortsætter på deres nuværende poster. Det reviderede regnskab vil snarest blive offentliggjort her på hjemmesiden og menighedsrådet er åbent for at besvare spørgsmål.

Nyt kirkeblad

Kirkeudsmykningen – gode nyheder fra projektet

Menighedsrådet og de frivillige i udsmykningsudvalget har under Corona-krisen arbejdet videre med at samle penge ind til udsmykningen af kirken – og der er positive nyheder, selvom vi langt fra er i mål endnu. Målet er 1.045.072 kr., hvoraf altså er samlet 608.469 kr.

Der er indtil nu indsamlet 4.800 € blandt medlemmerne af menigheden i Belgien oven i gaven på 50.000€.  Dette viser, at projektet med udsmykningen af kirken har bred opbakning i menigheden i Belgien.

Udover midlerne, der kommer fra menigheden i Belgien, er der kommet fondsmidler fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Hoffmann og Husmans Fond samt Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond på i alt 200.000 kr.

Vi har også været i kontakt med kunstneren Peter Brandes og han er stadig meget interesseret i at lave udsmykningsarbejdet.

Vi takker hjerteligt for denne støtte, som bringer projektet videre frem mod sin virkeliggørelse. En altertavle og inventaret vil være en fornem højnelse af kirkerummet for alle, der kommer i Vor Frue Kirke i Bruxelles.

Kirkens konti er fortsat åbne for gaver til kirkeudsmykningen:

KBC Brussels: BE 14 7360 0188 3783 – KREDBEBB

Danske Bank: DK 5730 0044 0037 3213 – DABADKKK

Mærk: ’Kirkeudsmykning’.

Parkeringsplads udlejes

Parkeringsplads i en tør, lun og beskyttet underjordisk pakeringskælder (-1) med nem adgang udlejes. Parkeringspladsen ligger ved kirken i rue Washington 27-29,1050 Ixelles. Der er nem adgang med elektronisk fjernbetjening. Månedlig leje udgør 135€. Henvendelse kan ske til den danske kirke i Bruxelles asbl, att. Pia Skaerbak, dankirke@dankirke.be eller 02 660 9334 eller +32473591812.