Biblioteket

Kirkens bibliotek er ophørt som udlånsbibliotek.

Det er med stor beklagelse, at menighedsrådet har måtte beslutte at nedlægge biblioteket, men der er desværre ikke længere grundlag for at drive biblioteket som et egentligt udlånsbibliotek med indkøb og udlån af nye bøger.

Det betyder, at der ikke længere vil blive udstedt nye lånerkort. Eksisterende lånere vil heller ikke kunne låne bøger fremover på biblioteket. De lånere, som i dag har lånt bøger med hjem, bedes venligst straks efter end læsning aflevere bøgerne tilbage og som sædvanligt lægge dem i kurven inde i biblioteket.

Reolerne bliver stående med alle bøgerne.

Det er hensigten som en forsøgsordning at tilbyde kirkens medlemmer at hjemtage bøger, der står i reolerne, mod at sætte dem tilbage, når de er læst, eller undtagelsesvis at sætte en anden tilsvarende bog i reolen.

Det er klart, at en sådan ordning beror på tillid. Men det er næppe et problem. Kirken håber, at ordningen vil kunne være til glæde for medlemmerne og betyde en bedre udnyttelse af den store bogsamling.

God læselyst!