Konfirmation

Den danske kirke tilbyder konfirmation og konfirmandundervisning

Konfirmationen 2020

Konfirmationen den 21. maj er udsat til 5. september og gennemføres, hvis de belgiske myndighederne tillader det og under de betingelser, myndighederne måtte stille.

Konfirmationen 2021

Konfirmationen i 2021 finder sted i Vor Frue Kirke i Bruxelles, Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 13. maj 2021 og andre steder efter aftale.

Tilmeldings blanket kan printes fra kirkens hjemmeside og sendes sammen med kopi af dåbsattest og fødsels-/navneattest til kirken.

Seneste tilmelding kan finde sted i forbindelse med det indledende møde for konfirmander og forældre tirsdag den 15. september kl. 20. Efter en kort gudstjeneste vil kirkens præst vil orientere de kommende konfirmander og forældre om konfirmandundervisningen, som finder sted over weekender og en tre dages internatlejr. Dagene er:

3.-4. oktober 2020, begge dage kl. 11-17 

23.-24. januar 2021, begge dage kl. 11-17 

13.-14. marts 2021, begge dage kl. 11-17 

9.-11. april 2021 på internatlejr

Generelt om konfirmation i den danske kirke i Bruxelles

Konfirmation og konfirmandundervisning er begge dele frivilligt. Man må gerne følge undervisningen, selvom man måske ikke vil konfirmeres. Men, hvis man vil konfirmeres, skal man have fulgt undervisningen og deltaget i et vist antal (mindst 10) gudstjenester i samme periode. Det er muligt at følge konfirmationsforberedelsen her i Bruxelles og siden blive konfirmeret i Danmark. I så fald træffer man blot aftale med den lokale præst om dette. 

Undervisning og undervisningsmaterialer er i øvrigt gratis, men konfirmation og deltagelse i konfirmandundervisning forudsætter, at mindst en af konfirmandens forældre overfører kirkeskat eller betaler mindstebidrag til kirken i begge de kalenderår, hvor konfirmanden går til præst, dvs. 2x 240€. Beløbene skal være indbetalt inden konfirmationen. Derudover betales for bus til internatlejr.

Kontakt: Mogens Bering Rasmussen, præst, + 32 / (0) 474 38 33 61, Rue Washington 27-29, 1050 Ixelles, praest@dankirke.be