Konfirmation

Konfirmanderne ved Vor Frue Kirke den 26. maj 2022

Konfirmationen i 2024 finder sted i Vor Frue Kirke i Bruxelles,

Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 9. maj 2024 og andre steder efter aftale.

Tilbuddet er for 3. sekundær henholdsvis på 8. klassetrin.

Tilmeldings blanket kan printes fra kirkens hjemmeside og sendes sammen med kopi af dåbsattest og fødsels-/navneattest til kirken.

Seneste tilmelding kan finde sted i forbindelse med det indledende møde for konfirmander og forældre tirsdag den 12. september kl. 20. Efter en kort gudstjeneste vil kirkens præst vil orientere de kommende konfirmander og forældre om konfirmandundervisningen, som finder sted over weekender og en tre dages internatlejr.

Dagene er:

7.-8. oktober 2023, begge dage kl. 11-17 

20.-21. januar 2024, begge dage kl. 11-17 

16.-17. marts 2024, begge dage kl. 11-17 

Internatlejr 5.-7. april 2024

Konfirmation og konfirmandundervisning er begge dele frivilligt.

Man må gerne følge undervisningen, selvom man måske ikke vil konfirmeres.

Men, hvis man vil konfirmeres, skal man have fulgt undervisningen og deltaget i et vist antal (mindst 10) gudstjenester i samme periode. Det er muligt at følge konfirmationsforberedelsen her i Bruxelles og siden blive konfirmeret i Danmark. I så fald træffer man blot aftale med den lokale præst om dette. 

Undervisning og undervisningsmaterialer er i øvrigt gratis, men konfirmation og deltagelse i konfirmandundervisning forudsætter, at mindst en af konfirmandens forældre overfører kirkeskat eller betaler mindstebidrag til kirken i begge de kalenderår, hvor konfirmanden går til præst, dvs. 2x 300€.

Beløbene skal være indbetalt inden konfirmationen. Derudover betales for bus til internatlejr.

Kontakt:

Mogens Bering Rasmussen, præst

+ 32 / (0) 474 38 33 61

Rue Washington 27-29

1050 Ixelles

praest@dankirke.be