Konfirmation

Konfirmationen den 21. maj er udsat til 5. september og gennemføres, hvis de belgiske myndighederne tillader det og under de betingelser, myndighederne måtte stille.

Kirken er ved at finde på alternative tiltag til konfirmandundervisning.

Generelt om konfirmation i den danske kirke i Bruxelles

Tilbuddet om konfirmation er for 3. sekundær henholdsvis på 8. klassetrin.

Tilmeldingsblanket kan printes fra kirkens hjemmeside og sendes sammen med kopi af dåbsattest og fødsels-/navneattest til kirken.

Seneste tilmelding kan finde sted i forbindelse med det indledende møde for konfirmander og forældre torsdag den 19. september kl. 20. Efter en kort gudstjeneste vil kirkens præst vil orientere de kommende konfirmander og forældre om konfirmandundervisningen, som finder sted over weekender og en tre dages internatlejr.

Konfirmation og konfirmandundervisning er begge dele frivilligt. Man må gerne følge undervisningen, selvom man måske ikke vil konfirmeres. Men, hvis man vil konfirmeres, skal man have fulgt undervisningen og deltaget i et vist antal (mindst 10) gudstjenester i samme periode. Det er muligt at følge konfirmationsforberedelsen her i Bruxelles og siden blive konfirmeret i Danmark. Attest for deltagelse i konfirmandundervisningen i Bruxelles udstedes efter begæring af præsten.

Undervisning og undervisningsmaterialer er i øvrigt gratis, men konfirmation og deltagelse i konfirmandundervisning forudsætter, at mindst en af konfirmandens forældre overfører kirkeskat eller betaler mindstebidrag til kirken i begge de kalenderår, hvor konfirmanden går til præst, dvs. 2×240€. Beløbene skal være indbetalt inden konfirmationen. Derudover betales for bus til internatlejr.

Der er normalt også konfirmation i Mons, ligesom der er mulighed for at blive konfirmeret i Brunssum/Geilenkirchen eller andre steder efter aftale. Man kan også vælge at lade konfirmationen finde sted i Danmark. I så fald træffer man blot aftale med den lokale præst om dette.