Bliv medlem

Den Danske Kirke i Bruxelles, Vor Frue Kirke, er en medlemskirke. Det vil sige, at det er medlemmer, der bestemmer, hvilken retning kirken skal gå i, hvilke aktiviteter, der skal ske, og hvordan midlerne skal anvendes.
Men det betyder også, at det er en kirke, der er afhængig af medlemsbidrag. 
Kun ved hjælp af medlemmer og medlemsbidrag kan vi fastholde og udbygge vores kirke her i Bruxelles.
Ethvert bidrag til kirken stort eller lille er velkommen. Der er fastsat et midste årligt medlemsbidrag for at have stemmeret på den årlige generalforsamling, som for tiden udgør 240€ (eller 20€ i måneden).
Har du lyst til at være medlem af kirken, er du velkommen til at kontakte os. Det samme gælder, hvis du har spørgsmål om medlemskab.

Kirkeskat:

Er du udsendt fra Danamrk og betaler skat i Danmark inkl. kirkeskat, kan du overføre denne til Kirken i Bruxelles. Kontakt præsten for at få formularen hertil. Hvis du ikke overfører kirkeskatten til Kirken i Bruxelles havner din indbetalte kirkeskat i Skatte-/Finansministeriets ”sorte hul”

Fradragsberettide fradag

Er du skattepligtig i Danmark og indbetaler medlemsbidrag eller frivillige bidrag er disse fradragsberettigede på din danske selvangivelse, hvis indbetalingen sker på kirkens danske konto med angivelse af dit cpr-nummer.

Arv

Kirken kan også modtage arv. Således blev købet af kirkekomplekset bl.a. muliggjort ved hjælp af 2 private arvegivere.

Indbetaling af kirkeskat og medlemsbidrag kan ske på følgende konti:
I Belgien
KBC, 736-0018837-83 
(BIC/SWIFT: KREDBEBB, IBAN BE14 7360 0188 3783)
I Danmark
Danske Bank: reg.nr. 4400 kontonr. 4400 37 32 13
(SWIFT-BIC: DABADKKK, IBAN: DK57 3000 4400 37 32 13)