Bliv medlem

Den Danske Kirke i Bruxelles, Vor Frue Kirke, er en medlemskirke. Det vil sige, at det er medlemmer, der bestemmer, hvilken retning kirken skal gå i, hvilke aktiviteter, der skal ske, og hvordan midlerne skal anvendes.
Men det betyder også, at det er en kirke, der er afhængig af medlemsbidrag. 
Kun ved hjælp af medlemmer og medlemsbidrag kan vi fastholde og udbygge vores kirke her i Bruxelles.
Ethvert bidrag til kirken stort eller lille er velkommen. Der er fastsat et midste årligt medlemsbidrag for at have stemmeret på den årlige generalforsamling, som for tiden udgør 240€ (eller 20€ i måneden).
Har du lyst til at være medlem af kirken, er du velkommen til at kontakte os. Det samme gælder, hvis du har spørgsmål om medlemskab.

Indbetaling af kirkeskat og medlemsbidrag kan ske på følgende konti:
I Belgien
KBC, 736-0018837-83 
(BIC/SWIFT: KREDBEBB, IBAN BE14 7360 0188 3783)
I Danmark
Danske Bank: reg.nr. 4400 kontonr. 4400 37 32 13
(SWIFT-BIC: DABADKKK, IBAN: DK57 3000 4400 37 32 13)