Parkeringsplads udlejes

Parkeringsplads i tør, lun og beskyttet underjordisk garage udlejes i rue Washington 27-29,1050 Ixelles. Der er adgang med elektronisk fjernbetjening. Månedlig leje udgør 145€. Der betales to måneders leje i depositum.  Henvendelse kan ske til den danske kirke i Bruxelles asbl, att Pia Skaerbak, dankirke@dankirke.be eller 02 660 9334

Ny altertavle til Vor Frue kirke

Fremhævet

UDSAT: Mødet med kunstneren Peter Brandes i kirken 5. november 2019 er desværre blevet udsat. Vi regner med at mødet finder sted i 2020. Næremere herom senere og på Facebook.

Den danske kirke i Bruxelles har fået stillet en gave i udsigt, som er øremærket til en ny altertavle. Kirken er taknemmelig for tilsagnet om gaven. Menighedsrådet har valgt den international anerkendte kunstner Peter Brandes til at udføre opgaven.

Peter Brandes har foreslået at lave en trefløjet altertavle i glas, som kan lukkes, et nyt alterbord, døbefont, prædikestol og et mindre transportabelt knæfald til bryllupper og konfirmationer.

Gaven kan ikke dække alle udgifter til hele udsmykningsprojektet. Skal projektet gennemføres i sin helhed, kræver det yderligere midler. Kirkens egne midler er bundet op i den daglige drift of afviklingen af lånet til at købe kollegie- og kirkebygningerne. Den øvrige finansiering skal derfor ske gennem fondsansøgninger og indsamling i menigheden.