Indvielse af ny kirkekunst

Søndag den 28. november kl. 11

I forbindelse med indvielse af ny kirkekunst; altertavle, alterbord, dåbefont og prædikestol, er det en glæde at indbyde til festgudstjeneste og efterfølgende reception.

Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig – CORONAPAS ER ET KRAV og der skal bæres maske.

Kunstneren bag de smukke værker, Peter Brandes, vil deltage og fortælle om tilblivelsesprocessen og idéerne bag.

Den nye kirkekunst er kun blevet en realitet ved hjælp af et væld af flotte donationer til projektet – fra både privatpersoner og fonde.

Finansieringen af kirkeudsmykningen er helt dækket af gaver fra fonde og indsamlede midler.
Gaven på 50.000 €, som blev givet af Nina Paaskesen, satte processen i gang. Menigheden er Nina Paaskesen taknemmelig for denne smukke gestus ligesom for de øvrige lokale givere, som samlet har doneret godt 20.000 €!

En stor tak for støtte til projektet på i alt 475.000 kr. skal lyde til:
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond,
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond,
Augustinus Fonden,
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond,
Hoffmann og Husmans Fond og
Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og hustrus, maleren Gerda Eickhoffs Fond