Ny altertavle til Vor Frue kirke

Møde i kirken 5. november 2019, kl.19.30 med kunstneren Peter Brandes

Den danske kirke i Bruxelles har fået stillet en gave i udsigt, som er øremærket til en ny altertavle. Kirken er taknemmelig for tilsagnet om gaven. Menighedsrådet har valgt den international anerkendte kunstner Peter Brandes til at udføre opgaven.

Peter Brandes kommer i kirken for at fortælle om sit forskalg til udsmykning, som i sin helhed omfatter en trefløjet altertavle i glas, som kan lukkes, et nyt alterbord, døbefont, prædikestol og et mindre transportabelt knæfald til bryllupper og konfirmationer.

Gaven kan ikke dække alle udgifter til hele udsmykningsprojektet. Skal projektet gennemføres i sin helhed, kræver det yderligere midler. Kirkens egne midler er bundet op i den daglige drift of afviklingen af lånet til at købe kollegie- og kirkebygningerne. Den øvrige finansiering skal derfor ske gennem fondsansøgninger og indsamling i menigheden.

Der vil være en gennemgang af alle detaljer, både de kunstneriske og finansielle, om projektet på mødet den 5. november.

Kunstneren Peter Brandes.