LØRDAG den 18. September, KL. 14.00-17.00

Familiegudstjeneste og sensommerdag

https://www.facebook.com/events/326314425917216/?ref=newsfeed

TORSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2021 KLOKKEN 19.30

Syng-sammen-aften

https://www.facebook.com/events/436534567782066/?ref=newsfeed

TORSDAG DEN 14. OKTOBER 2021 KLOKKEN 19.30

Film og foredrag med Jakob Carlsen

https://www.facebook.com/events/612232566434652/?ref=newsfeed

Onsdag den 20. oktober, kl. 19.30

En aften med Per Pallesen