Parkeringsplads udlejes

Parkeringsplads i en tør, lun og beskyttet underjordisk pakeringskælder udlejes. Ejendommen er beliggende i rue Washington 27-29,1050 Ixelles. Der er nem adgang med elektronisk fjernbetjening. Månedlig leje udgør 135€. Henvendelse kan ske til den danske kirke i Bruxelles asbl, att. Pia Skaerbak, dankirke@dankirke.be eller 02 660 9334 eller +32473591812 .

Ny altertavle til Vor Frue kirke

UDSAT: Mødet med kunstneren Peter Brandes i kirken 5. november 2019 er desværre blevet udsat. Vi regner med at mødet finder sted i 2020. Næremere herom senere og på Facebook.

Den danske kirke i Bruxelles har fået stillet en gave i udsigt, som er øremærket til en ny altertavle. Kirken er taknemmelig for tilsagnet om gaven. Menighedsrådet har valgt den international anerkendte kunstner Peter Brandes til at udføre opgaven.

Peter Brandes har foreslået at lave en trefløjet altertavle i glas, som kan lukkes, et nyt alterbord, døbefont, prædikestol og et mindre transportabelt knæfald til bryllupper og konfirmationer.

Gaven kan ikke dække alle udgifter til hele udsmykningsprojektet. Skal projektet gennemføres i sin helhed, kræver det yderligere midler. Kirkens egne midler er bundet op i den daglige drift of afviklingen af lånet til at købe kollegie- og kirkebygningerne. Den øvrige finansiering skal derfor ske gennem fondsansøgninger og indsamling i menigheden.