Konfirmation

Konfirmationen i 2019 finder sted i Vor Frue Kirke i Bruxelles, Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 30. maj 2019

og andre steder efter aftale.

Tilbuddet er for 3. sekundær henholdsvis på 8. klassetrin.

Tilmeldingsblanket kan printes fra kirkens hjemmeside og sendes sammen med kopi af dåbsattest og fødsels-/navneattest til kirken.

Seneste tilmelding kan finde sted i forbindelse med det indledende møde for konfirmander og forældre onsdag den 12. september kl. 20. Efter en kort gudstjeneste vil kirkens præst orientere de kommende konfirmander og forældre om konfirmandundervisningen, som finder sted over weekender og en tre dages internatlejr.

Dagene er:

Søndag den 16. september 2018 kl. 9-20 (obs! bilfri dag)

Lørdag den 20. oktober 2018 kl. 11-17

26.-27. januar 2019, begge dage kl. 11-17

16.-17. marts 2019, begge dage kl. 11-17

15.-17. april 2019 på internatlejr

Generel information om konfirmation

Konfirmation og konfirmandundervisning er begge dele frivilligt.

Man må gerne følge undervisningen, selvom man måske ikke vil konfirmeres.

Men, hvis man vil konfirmeres, skal man have fulgt undervisningen og deltaget i et vist antal (mindst 10) gudstjenester i samme periode. Det er muligt at følge konfirmationsforberedelsen her i Bruxelles og siden blive konfirmeret i Danmark.

Undervisning og undervisningsmaterialer er i øvrigt gratis, men konfirmation og deltagelse i konfirmandundervisning forudsætter, at mindst en af konfirmandens forældre overfører kirkeskat eller betaler mindstebidrag til kirken i begge de kalenderår, hvor konfirmanden går til præst, dvs. 2×240€. Beløbene skal være indbetalt inden konfirmationen. Derudover betales for bus til internatlejr.

Der er normalt også konfirmation i Mons, ligesom der er mulighed for at blive konfirmeret i Brunssum/Geilenkirchen eller andre steder efter aftale. Man kan også vælge at lade konfirmationen finde sted i Danmark. I så fald træffer man blot aftale med den lokale præst om dette.

Attest for deltagelse i konfirmandundervisningen i Bruxelles udstedes efter begæring af præsten.